Boendeinformation

 

Start
Om Bandyvallen
Styrelse
Vicevärd
Boendeinformation
sopsortering/miljö
Bastu och gymlokal
Tvättstugor
Samlingslokal
Övernattningsrum
Foton
Länkar övrigt
 

 

Aktuell boendeinformation

 

Entrétavlor

 

Länk till de uppdaterade anslagen finner du under "Från A till Ö"

 

 

Utgåvor av Bandybladet

 

2014/09 2018/02
2015/01 2019/01
2015/09 2019/08
2016/01 2020/01
2016/02 2020/02
2016/03 2020/10
2017/01 2021/01
2017/02 2021/02
2017/03  
2018/01  

 

Från A till Ö

 

Andrahandsuthyrning

 

Andrahandsuthyrning kan beviljas för en tid av högst sex månader i taget. Du som vill hyra ut din

bostadsrätt i andra hand skall ansöka om tillstånd hos styrelsen. Om du hyr ut utan styrelsens

tillstånd riskerar att förlora din bostadsrätt. Kostnaden för andrahandsuthyrning är 2500 kronor

för varje ansökan.

 

Anslagstavlorna / Entrétavlor

 

Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningens och medlemmarnas information.

De är ej avsedda för extern försäljning och liknande.

 

Entrétavlorna innehåller förutom namnen på de boende information om styrelse, vicevärd m.m.

Entrétavla 210706

 

Avgiftsbetalning

 

Avier för inbetalning av månadsavgifter kommer med brev från HSB Norr till dig före kvartalsskiften.

Förfallodag, dvs. den dag då avgiften skall var inne på föreningens konto är sista vardagen före

respektive månads slut. Månadsavgiften betalas i förskott. Föreningen rekomenderar att alla

skaffar autogiro.

 

Bredband

 

Avtal med Com-Hem finns för varje lägenhet. Du betalar för detta via månadsavgiften. Routern medger att du kan aktivera WiFi om du så önskar.

 

Cyklar

 

Cykelställ finns på gårdarna under sommarmånaderna. Cyklar skall placeras i eller invid dessa.

Två låsta cykelrum finns på området. Ett på vardera sidan av Ringvägen.

Vi ber dig att hjälpa till att hålla god ordning i dessa rum. På grund av brist på utrymme ber vi

dig som ej använder din cykel att hänga upp den på därför avsedda krokar i taket i cykelrummet.

 

Entrétavlor / Anslagstavlorna

 

Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningens och medlemmarnas information.

De är ej avsedda för extern försäljning och liknande.

 

Entrétavlorna innehåller förutom namnen på de boende information om styrelse, vicevärd m.m.

Entrétavla 210706

 

 

Fastighetsskötsel

 

Föreningen har avtal med företaget TREAB om den löpande fastighetsskötseln.

Har du frågor kring detta kontaktar du våra vicevärdar.

Du kan själv få hjälp av TREAB i din lägenhet, men då betalar du själv för detta.

Du har dock ett mycket fördelaktigt timpris för detta.

Kontaktinformation finner du på TREAB´s hemsida.

 

Felanmälan

 

Läs om detta på Vicevärdarnas sida.

 

Fest

 

Har du för avsikt att anordna fest ber vi dig att ta stor hänsyn till dina medboende i fastigheten.

Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl. 22.00 och att inga störande ljud får

förekomma efter 23.00.

 

Föreningsstämma

 

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av juni månad. Kallelse sker genom anslag i

entréerna. Medlem kan väcka motion till föreningsstämman före februari månads utgång.

 

Förslagslåda

 

Lägg dina förslag i brevlådan utanför kontoret på Ringvägen 28 eller kontakta någon i styreslen.

 

Försäkring

 

Det är starkt att  rekommendera att varje bostadsrättsinnehavare tecknar hemförsäkring som

komplement till den bostadsrättsförsäkring som ingår i månadsavgiften.

 

HSB Norr

 

Titta gärna in på HSB Norr:s hemsida,  där får du mycket information om HSB Norr

och dess verksamhet samt som exempel medlemsförmåner.

 

Huvudsäkringar

 

Om det uppstår ett strömavbrott, kontrollera först säkringarna som sitter i säkringsskåpet i er

lägenhet. Skulle strömavbrottet  bero på att en huvudsäkring gått, ringer ni föreningens vicevärd

som hjälper er.

 

Inre reparationsfond

 

För reparationer som avser vidmakthållande av lägenhetens ordinarie standard kan du använda

de pengar som finns på din inre repfond. Vid fakturering skall fakturan ställas på DIG

EJ bostadrättsföreningen. När du får fakturan lämnar du in kopia till Vicevärden med uppgift om

vem du är och vilken lägenhet det gäller. Du får sedan pengarna insatta på ditt konto du angivit

varefter du själv betalar din faktura.

 

Kabel-TV

 

Distribueras av Com Hem AB, Tfn 020-550000. Samtliga lägenheter är anslutna till Kabel-TV.

Avgiften betalas via hyresavin,

Om du önskar utökat utbud ansvarar du själv för dessa avtal med Com Hem AB.

 

Kompostpåsar

 

Kompostpåsar finner du i våra två sophus.

 

Låsning av porten

 

Portarna in till trapphusen är försedda med kodlås. Kod kan du få av vicevärden. Denne säljer även

programmerade "taggar". Lämna INTE ut koden till obehöriga, pizzabud m.m.

Det är inte tillåtet att regla upp dörrar för exempelvis en fest, obehöriga kan då komma in.

 

Lägenhetsdörr

 

Lägenhetsdörren skall ha tydlig namnskylt.  Föreningen står för enhetliga namnskyltar för att undvika

papperslappar och andra privata arrangemang. Vid behov av namnskyltsbyte ring vicevärden. 

 

Lägenhetsregister

 

Här finner du information om det nya lägenhetsregistret.

 

Vår nya numrering 

 

 

Lägenhetsskötsel

 

I föreningens stadgar står bl.a. att "Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad,

till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick”.

Föreningen svarar för de anordningar (avlopp, el, vatten och ventilation) som lägenheten

ursprungligen försetts med.

Vad föreningen respektive lägenhetsinnehavaren svarar för framgår i detalj av

HSB-foldern "Vem skall underhålla lägenheten?". Denna folder tillhör de handlingar som

varje lägenhetsinnehavare erhållit vid tillträdet och som skall finnas i en vit pärm som

skall följa lägenheten.

 

Nycklar

 

Vicevärden har en huvudnyckel. Om ni har låst er ute så kan han/hon vara behjälplig vid upplåsning.

Ni måste kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt kunna styrka att ni är ägare av lägenheten.

 

Ohyra/skadedjur

 

Iakttagelser om ohyra eller skadedjur i er lägenhet skall genast anmälas till vicevärden.

I föreningens fastighetsförsäkring ingår bekämpning av ohyra och skadedjur. Detta innebär ingen

kostnad för medlemmen. 

 

Parkering

 

Det är endast tillåtet att parkera på våra förberedda parkeringsplatser. Hyr du motorvärmarplats

eller garage ber vi dig att företrädesvis parkera där enär våra besöksparkeringar är begränsade.

All parkering på gångar eller gräsytor är förbjuden och beivras.

Önskar du motorvärmarplats eller garage (varm/kall) ansöker du om detta skriftligt hos vicevärden.

Observera att det är flera års kö till garage varför du bör ställa dig i kö när du flyttar in.

 

Postbox

 

Finns för alla lägenheter. Vicevärden sätter upp namn samt lämnar ut nycklar.

 

Rabatter i butiker, etc

 

Diverse rabatt-erbjudanden  i Boden och andra orter - som du kan nyttja mot

uppvisande av ditt HSB-medlemskort - hittar du på HSB Norr:s hemsida

 

Sopsortering

 

Alla lägenheter är skyldiga att sopsortera. Föreningen har sopkärl för de flesta fraktionerna.

Läs mera om föreningens olika sopsorteringsrum mm. på sidan sopsortering.

 

Störande ljud

 

Föreningen har medlemmar i alla åldrar. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl. 22.00

och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00.

 

Tillträde till lägenheterna

 

Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och

underhåll. Normalt aviseras detta några dagar i förväg. De som inte vistas i sin lägenhet under en

längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till vicevärden för nödvändiga

kontakter.

 

Tvättstugor

 

I samtliga hus finns moderna och välutrustade tvättstugor. Bokning sker genom teckning

i almanackor utanför tvättstugorna. Endast en tid får bokas per gång och när

tvättpasset är genomfört får nästa pass tecknas.

 

Grovtvättstuga finns i hus B Ringvägen 25 a-c med ingång på gaveln som vetter mot

sopbodan. Även här tecknar du dig i almanacka.

 

Det är av yttersta vikt att du städar ordentligt efter dig, ingen annan städning av

tvättstugorna förekommer. Vi har även djurägare i föreningen som vi ber vara extra

noga så att våra allergiker aj hindras att tvätta.

 

Ventilation

 

Lägenheterna är gemensamt anslutna centralt fläktsystem. För att få maximalt utsug från din

lägenhet måste någon springventil vara öppen enär det annars uppstår undertryck i din lägenhet.

 

Systemet tillåter ej fläktkåpor med lägenhetsvisa fläktar utan endast allianskåpor utan motor.

 

Överlåtelse av lägenhet

 

Se Vicevärdsidan

 

 

 

 

     

 

Webbplatsen uppdaterades tisdag 06 juli 2021